Bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben op maandag bewegingsonderwijs. Om de lestijd zo effectief mogelijk in te zetten, hebben we voor de midden- en bovenbouw gekozen voor één extra lange gymles per week. Onze school heeft geen eigen sportaccomodatie. Daarom gaan de leerlingen met de bus naar Wijster. De leerlingen van groep 1-2 krijgen gymnastiek in het speellokaal van de basisschool in Wijster. De andere groepen sporten in de sporthal. Het busvervoer wordt door de gemeente bekostigd.