Christelijk onderwijs

Onze identiteit
CBS Drijber wil een open, moderne christelijke dorpsschool zijn. Oze identiteit wordt ondersteund door bijbelverhalen, liederen zingen en bidden.

Maar een christelijke school betekent meer; we worden in ons doen en laten geïnspireerd door de bijbel als Gods woord en willen de kinderen respect en eerbied voor de schepping en de medemens bijbrengen. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de taal die er gesproken wordt en de sfeer die er heerst.

 

Ruimte voor het individuele kind
Orde, regelmaat en kleinschaligheid zorgen ervoor dat er veel ruimte is voor het individuele kind. We zijn alert op discriminatie en pesten.