Verkeersouders

Bevorderen van verkeersveiligheid
Verkeersouders ondersteunen het team van Kindcentrum Drijber in het bevorderen van de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen. Kindcentrum Drijber staat buiten de bebouwde kom en kent daarbij zijn eigen verkeersproblemen als het gaat om bereikbaarheid en veiligheid. Ons kindcentrum voldoet aan de eisen van het  Drents Label voor de verkeersveiligheid.

 

Fietskeuring en verkeersexamen
Naast de jaarlijkse fietskeuring (die voor alle groepen geldt) het praktisch verkeersexamen staan de verkeersouders klaar om waarnodig mee te denken en te helpen als het om de verkeersveiligheid van de kinderen gaat.