Schooltijden

Met ingang van dit schooljaar gaan alle groepen elke dag van 8:25 - 14:00 uur naar school.

Voor de kleine pauze (10.15 uur) kijgen alle leerlingen fruit. (Dit wordt bekostigd uit de ouderbijdrage) Ze nemen zelf drinken mee.

Voor de middagpauze nemen de leerlingen zelf drinken en een gezonde lunch mee naar school. Na het eten gaan we met alle kinderen een half uur naar buiten om te spelen.