Visie

Onderwijsleerproces
Kinderen hebben het recht om te leren. Bij dit onderwijsleerproces willen wij hen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gebruiken we eigentijdse methoden en besteden we aandacht aan o.i. de volgende belangrijke elementen; bevorderen van zelfstandigheid; het opdoen van ervaringen in samenwerkend leren en het stimuleren van interactie.

We willen een school zijn met duidelijke regels, waarbij we goed gedrag belonen, omdat we dat waardevol vinden in de groei van kinderen m.b.t. hun zelfvertrouwen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.