Meer- en hoogbegaafdheid

Vanaf 28 februari 2013 is onze school aangesloten bij de Stichting Kwadraat. Een Stichting met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Drenthe (en een stukje Overijssel) te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen die hier extra energie in willen steken. Passend Onderwijs dus, niet alleen voor leerlingen die minder goed presteren maar in dit geval voor leerlingen die meer kunnen.

Op de scholen van COG Drenthe krijgt dat op verschillende manieren vorm. Op alle scholen is
er minimaal een leerkracht opgeleid om deze leerlingen te herkennen en is er materiaal voor
deze groep aanwezig.
Op onze school werken meer- en hoogbegaafde leerlingen op eigen niveau en op eigen tempo met het webbased programma Acadin.

De Leonardo-afdeling in Assen
Het kan ook zijn dat hoogbegaafde leerlingen in het reguliere onderwijs dusdanig vastlopen dat
ze beter af zijn op een aparte afdeling voor hoogbegaafde kinderen. COG Drenthe heeft zo’n
afdeling, verbonden aan de CJBS de Kloostertuin in Assen.
Op 28 februari 2013 mochten we het kwadraatbordje in ontvangst nemen. En daar zijn we best een beetje trots op!

Het logo
De stichting Kwadraat heeft als logo een vierkant (vandaar de naam, het Latijnse woord voor
vierkant is quadratus). Iedere zijde van het vierkant staat voor een ander onderdeel:
1. Aandacht voor compacten en verrijken, extra lesmateriaal voor de betreffende leerlingen en minimaal één leerkracht die getraind is in het herkennen van meer-en hoogbegaafden;
2. Leerlingen uit groep 8 hebben een programma op het VO en krijgen les van VO-leraren;
3. (minimaal) één dagdeel per week een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;
4. Een speciale afdeling of school voor hoogbegaafde leerlingen.
Aangezien onze school voldoet aan één van deze vier zijden, mogen wij onze school een Kwadraatschool noemen en hebben wij het kwadraatbordje aan de gevel, zodat iedereen het kan zien.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.