Ons onderwijs

Lessen en projecten
De leerstof wordt niet alleen aangeboden d.m.v. lessen in leslokalen, maar ook middels diverse projecten en activiteiten. In de groepen 1 en 2 vindt dit d.m.v. thema’s plaats. De volgende groepen krijgen les volgens het leerstofjaarklassen-systeem.

De kinderen krijgen zowel individueel les, groepsgewijs en in klassikaal verband. De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door het werken met weektaken en afspraken over uitgestelde aandacht.

Leerlingvolgsysteem
De vorderingen van uw kind brengen wij via het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) in kaart. Deze worden via rapporten en spreekavonden met u besproken. Ook hanteren wij een LVS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Uw kind ontvangt onderwijs m.b.t. rekenen, taal, lezen, schrijven, verkeer, natuur en tecniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook muziek, gymnastiek, ict en Engels komen aan de orde.

Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring in het onderwijs. Regelmatig volgen zij bij- en nascholing, waarbij zij ondersteund worden door externe deskundigen.

 

Activiteiten
Gedurende het hele jaar vinden verschillende activiteiten plaats waaronder de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook schoolreisjes, het schoolkamp, sportdag, de kinderboekenweek. Projecten ondersteund door instanties als Kunst & Cultuur Drenthe en het IVN vormen een onmisbaar onderdeel van ons huidig onderwijsaanbod.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.