Medezeggenschapraad

Medezeggenschapsraad
CBS Drijber kent een betrokken MR, die meedenkt over een tal van zaken m.b.t. school en treedt adviserend op naar de directie en naar het College van Bestuur van de stichting. De MR heeft in de afgelopen periode aandacht besteed aan het schoolplan en de schoolgids, de schooltijden, kalender (jaarlijks terugkerende onderwerpen) en het nieuwe rapport. Het verzoek om de peuterspeelzaal terug te krijgen in Drijber kwam ook onder de aandacht van de MR. M.b.t. de schoolontwikkeling zijn het personeelsontwikkelingsplan (het plan dat de punten beschrijft waarop het team zich verder gaat ontwikkelen t.b.v. de schoolkwaliteit) en het zorgplan (het plan dat beschrijft wat onze school doet naar leerlingen die extra zorg vragen) aan de orde geweest.
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Dit betekent ook dat wij signalen die we ontvangen van ouders die betrekking hebben op algemen schoolzaken neerleggen bij en bespreken met het team of directie.

 

De GMR
De G(emeenschappelijke) MR houdt zich  met onderwerpen die de hele stichting CKC Drenthe aangaan. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. Zij spreken over onderwerpen als: het personeelsbeleid, de jaarroosters van de scholen met vakantie- en studiedagen, de financiën, het overkoepelende zorgplan e.d.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.